Công ty TNHH MTV Esube đạt giải thưởng top 10 thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ và top 10 sản phẩm chất lượng nổi tiếng Châu Á