Thương hiệu mỹ phẩm Esube lan tỏa giá trị nhân văn tại The Face Beauty Vietnam 2023 trong vai trò Nhà tài trợ đồng hành